Recente update 13 mei 2024

2024


Op 5 mei werd door onze Stichting in samenwerking met de Koninklijke Christelijke Zangvereniging HOSANNA uit Vaassen een concert gegeven in de Grote Kerk van Epe. Doordat er door sponsoring van particulieren en het koor, geen kosten waren aan deze avond kon de collecte van € 709,05 en de stortingen op onze bankrekening ten gunste van Oekraine van € 57,50 worden gestort op de rekening van HOPE4UKRAINE, een organsiatie die haast wekelijk rijdt met 20/30 ton trucks met hulpgoederen naar en in de oorlogsgebieden in de Oekraine. Niet zonder risico.

Aan het concert werkte naast het koor Hosanna mee Valerija Satibaldijeva,Gerrit Koele, Bert Smedinga en Beert van Oene. Een fantastisch concert


Een feestelijke avond, woensdag 24 april 2024, toen de Goede Doelen winkel "de Paardestal"in Berkel en Rodenrijs, haar 1e lustrum vierde en aan 10 Goede doelen een CHEQUE uitreikte. Onze Stichting kreeg een cheque van € 5000.- . Een geweldig bedrag bijeengebracht door noest werk van de 50 vrijwilligers van "de Paardestal" en het bestuur dat met een bedrag van € 50.000.  veel goede doelen steunde. Dit bedrag zal door ons op onze reis naar Letland in mei 2024 worden besteed. Hierover later meer. Inmiddels is voor € 2000.-  een electronisch white board besteld voor de Christelijke Lagere school in Ainazi dat we op 22 mei 2024 bij een bezoek aan de school zullen onthullen. 


Begin januari werd bij de snuffelmarkt "de Pelgrimshoeve" in Zoetermeer een verzoek neergelegd om financieel te participeren in een project van  vervanging van cv radiatoren in het ouderencentrum in Zilupe. Op 18 maart kregen we hiervoor een bedrag van € 1800.- geschonken door de Pelgrimshoeve, welk bedrag direct naar Letland werd overgemnaakt met een toevoeging vanuit onze Stichting van € 900.- om het repratie en vervangingstraject in  gang te zetten. Bestuur en Vrijwilligers van de Pelgrimshoeve : HARTELIJK DANK. 


Half maart werden door ons weer Paas-broden opgestuurd naar de diverse projecten in Letland. Tevens werden met deze broden ook kleding en schoenen opgestuurd. Een aantsal scholen kregen dozen met nieuwe dameskleding opgestuurd. In totaal werd € 4850.- aan Paasgiften gegeven aan diverse projecten en één ouder gezinnen. Ook de Anglicaanse Kerk kreeg voor het project dak en thuislozen een bedrag van € 2000.- uitgekeerd.


2023

In september besteedde de Heraut in Berkel en Rodenrijs een pagina groot artikel aan 30 jaar Stichting Hulp Letland in een stuk "Heden en Verleden". En een opsomming van veel van onze activiteiten van de afgelopen 30 jaar aangevuld met oude foto's. Met plezier gelezen en weer aandacht voor onze projecten. 


Heeft U ook wel eens dat U denkt, hoe kan dit? Wij kregen van de Paardestal in Berkel en Rodenrijs op 30 november een extra gift van € 1000.-  en een dag later vroeg de directrice van het ouderencentrum in Zilupe of we mee wilden denken voor nieuwe velgen en winterbanden voor een bedrag van € 608.-.  Konden dus gelijk mailen dat we het bedrag over zouden maken. Tenslotte hadden we dit beloofd bij de aanschaf van de VW bus. Maar toch het één viel samen met het ander. Een wonder toch. Paardestal bedankt !!!!


DE ZWO van de Gerformeerde Kerk  Bleiswijk verkocht voor ons speculaaspoppen. In totaal voor € 762.-  en het ZWO  project vedubbelde het bedrag tot € 1524.- Klasse. 


We zijn druk bezig met de Kerstnieuwsbrief en hebben op voorhand al wat te melden. Zo gaf ZZP er en ooit Letlandganger Peter Koppert een bedrag van € 650.- inplaats van poppen te kopen. Laten we enkele dagen later in Nordhorn bij Intersport trainningspakken tegen het lijf lopen afgeprijsd van € 39.95 naar € 5.- Direct 100 stuks gekocht om dit maal een keer iets te hebben voor jongens,


De Speculaaspoppenactie is weer afgelopen. Er werden iets minder poppen  verkocht, maar het aantal  van 9648 was toch zeker wel hoog gelet op de gestegen prijs.

Tijdens de reis van 31 augustus tot 6 september werden door Joop en Coby 7 projecten in Letland bezocht en finacieel ondersteund. Een speciale actie was er in het zorgcentrum in Zilupe waar de voortgang van de verbouwingen werd bekeken. Inmiddels zijn de toiletten en badkamer vernieuwd, zijn overal nieuwe kunststof kozijnen geplaatst met dubbelglas, zijn de plafonds vernieuwd en voorzien van ledverlichting. Ook is een dug-out buiten geplaatst. Op de vraag aan de directrice welke plannen er zijn voor 2024 om projectmatig eventueel te ondersteunn was het verzoek de oude vooroorlogse verwarmingsradiatoren te vervangen. Toen we doorvroegen bleek de professionele vaatwasser defect en niet te meer repareren. We stelden direct € 1500.- ter beschikking en het apparaat werd direct besteld. Ook bleek, na lang aandringen, dat de Ford bus uit 1997 de geest gegeven had. In overleg met Victors Satibaldievs hebben we een VW bus gevonden in Riga, 250 km van Zilupe. Deze perfecte bus uit 2007 werd aangekocht voor € 6650.- en op maandag 5 september van Riga overgereden naar Zilupe. Weer direct een mooi project gerealiseerd. Thuis gekomen een verzoek gedaan aan bestuur van de "Goede Doelenwinkel de Paardestal "in Berkel en Rodenrijs voor een tegemoetkoming in de kosten van de bus. Tot onze vreugde kregen we het hele bedrag van de bus € 6650.- gesponsord. Geweldig zoals wij als 2 Stichtingen wat voor de medemens in nood kunnen betekenen. Paardestal hartelijk dank ook aan bestuur en vrijwilligers.


In augustus werden 10 dozen met nieuwe kleding , van ieder 30 kg,  opgestuurd naar 4 scholen in Letland, Deze kleding zal worden uitgedeeld direct na 1 september, de startdag van het schoolseizoen in Letland. In Straupe zullen wij tijdens onze reis naar Letland dit van direct meemaken. 


In juli kregen we van het echtpaar van der Toorn uit Epe, die 60 jaar getrouwd waren, een bedrag van € 200.- voor het ouderencentrum in Zilupe. Tijdens de kleine viering van dit huwelijkjubileum stond er een doos voor giften.

De familie gaf aan " wij hebben alles, daarom geen cadeau's maar deze donatie". Voor de verdere renovatie van het ouderencentrum Zilupe was een bedrag nodig van € 6500.-  De 1e € 3000.- kregen we van de Gerformeerde Kerk (zie hieronder) Op 3 juni kregen we bericht  van de GOEDE DOELEN KRINGLOOP WINKEL "DE PAARDESTAL" uit Berkel en Rodenrijs dat we de resterende € 3500.- voor dit doel van hen zouden ontvangen.

Op korte termijn kan een begin worden gemaakt met het vervangen van 14 ramen door kunststofkozijnen met dubbelglas, waarvan 4 ramen worden voorzien van horren en 5 ramen van zonwering. Vrijwilligers uit Zilupe zullen het aftimmerwerk aan de binnenzijde voor hun rekening nemen. 

De directrice van het huis in Zilupe en de bewoners zijn erg blij met de steun vanuit Nederland. Op 27 april, Koningsdag, werd er door de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk, de "Open Hof" in de Dorpsstraat een ORANJE BAZAR gehouden, waarvan de opbrengst zou worden verdeeld over 6 Goede Doelen. Ook onze Stichting was  dit jaar iuitgekozen als één van de Goede Doelen. De opbrengst van deze Bazar was € 18000.-, zodat onze Stichting € 3000.- geschonken kreeg. Dit bedrag zal worden besteed aan de verdere renovatie van het ouderencentrum in Zilupe. Speciale dank aan de vele vrijwilligers van de kerk die zich voor en tijdens Koningsdag hebben ingezet voor de medemens en deze giften mogelijk hebben gemaakt. 

PASEN:

Voor de Pasen werden de navolgende bedragen overgemaakt:

Bejaardentehuis Zilupe € 250.-, Bejaardentehuis SAC Ludza € 250.-  Project dak en thuislozen Anglicaanse Kerk Riga, soepkeuken € 2000.-  Gezinnen in Letland € 700.- School Straupe voor Paasfeest € 500.-

Daarnaast werd € 1260.- overgemaakt naar het ouderencentrum in Zilupe voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, een nieuwe vriezer, horren voor de nieuwe ramen en voor een televisie in de ontmoetingsruimte.

Naar diverse instellingen werden dozen met kleding en Paasbroden opgestuurd.

In de maand maart werden 15 dozen van ieder 32 kg opgestuurd naar diverse projecten in Letland. 


Aan het begin van 2023 kregen we een verzoek van de Anglicaanse Kerk of het mogelijk was 2 projecten te ondersteunen met betrekking tot Oekrainse vluchtelingen in Letland. De kerk heeft een project voor Oekrainse vrouwen om die professionele Engelse les te geven zodat ze in Europa ,meer mogelijkheden hebben in de toekomst. Daarnaast is er op vrijdag een mogelijkheid, ook in de kerk om elkaar te ontmoeten en pastorale zorg te krijgen. De kerk draagt de kosten van de Engelse leraar, verwarming vand e kerk en vororzineingen als koffie en thee. Deze projecten werden tot 1 februari 2023 gesteund door de Amerikaanse ambassade in Riga, maar omdat dit een kerkelijk activiteit betreft stoppen zij hier mee. Wij hebben direct een bedrag van € 2500.- beschikbaar gesteld om de projecten tot 1 juli 2023 te kunnen continueren. We hebben deze projecten ook voor donatie aangemeld bij de Pelgrimshoeve in Zoetermeer en kregen hier in maart 2023 € 1500.- voor geschonken. Dit bedrag is direct overgemaakt naar de kerk in Riga. Ook mochten we begin 2023 een aantal projecten  van het bejaardenhuis in Zilupe ondersteunen. Er werd € 1260.- overgemaakt voor de aanschaf van een koel en vrieskast, een televisie en horren in de nieuwe ramen van het huis. Tevens werd voor de Paasviering € 250.- overgemaakt. 


2022

HULP AAN SOEPKEUKEN:

Het project van de Anglicaanse Kerk werd de afgelopen tijd ruimhartig ondersteund door diverse donateurs en instellingen. Zo kregen we eind december 2021 van de Pelgrimshoeve voor dit doel  € 1500.- en zo’n zelfde bedrag kregen we ook in mei 2022. Van de Stichting “de Goede Doelenwinkel de Paardestal” kregen we vlak voor ons vertrek een donatie van € 7650.- Het verzoek van ons voor de ondersteuning van een 3 tal  projecten werd volledig ondersteund   en gaf ons de mogelijkheid deze projecten volledig uit te voeren. Voor de “soepkeuken” kregen we een bedrag van  € 2500.-, voor het verzenden van pakketten een bedrag van € 1100.- en voor de aanpassing van enkelglasramen in het ouderencentrum van Zilupe € 4050.-. Een fantastisch bedrag waar we veel mensen weer enorm blij mee kunnen maken. Hulde aan de vrijwilligers van de Pelgrimshoeve en de Paardestal voor  het vele werk dat zij verrichten  om deze giften mogelijk te kunnen maken.

CONCERTEN en MEDEWERKINGEN:

Na het bijzondere “Concert voor Vrede” dat op 5 mei 2022 werd georganiseerd in de Grote Kerk van Epe, hebben we met dezelfde medewerkenden en extra de Chr. Gemengde Zangvereniging Hosanna uit Vaasssen, op 25 juni, een soortgelijk concert georganiseerd in de Dorpskerk van Vaassen. Door een speciale actie van John Fuijkkink, die de collecte vanuit zijn bedrijf verdubbelde en de vrijgevigheid van het enthousiaste publiek en giften die na het concert nog binnenkwamen via onze bankrekening, bracht dit concert, voor steun aan Oekraine, € 4471,80 op.

Collecte voor Oekraine, omdat momenteel in Letland 10% van de bevolking Oekraïnse vluchtelingen zijn. Mensen in Letland moeten nu, vanuit hun eigen armoede, delen met gevluchte Oekraïners. De kleding die wij naar de diverse projecten sturen wordt nu ook onder deze mensen verdeeld. De Anglicaanse kerk uit Riga heeft inmiddels een aantal extra projecten in Letland om warme maaltijden uit te delen en ook wordt daar de door ons opgestuurde kleding verdeeld, naast aan de dak en thuislozen, ook aan de vluchtelingen. 10%, dat betekent bijvoorbeeld dat een stad als Ludza, die al jaren te kampen heeft met leegloop, omdat er geen werk is, op de 6000, meest oudere inwoners, nu 600 vluchtelingen te huisvesten en te verzorgen heeft. Een haast onmogelijke opgave. De collecte van Vaassen is dan ook bedoeld om hierbij te helpen. Op die avond werd tijdens het concert een cheque van € 500.- uitgereikt aan één van de leden van “Double Four” die, in      3 maanden tijd al voor de 4e keer met een 20 ton’s trailer met hulpgoederen naar de Oekraine was gereden. Deze gift was bedoeld ter ondersteuning van zijn volgende transport. Valerija Satibaldijeva, die voor haar 4e jaar studeert aan Codarts in Rotterdam is inmiddels een wel geziene zangeres op de Veluwe. Naast nu 3 concerten, in 2019 en 2 in 2022, heeft ze inmiddels opgetreden tijdens een kerkdienst in Epe en een Song of Praise zangavond. Ook voor 2023 is ze weer voor een kerkdienst gevraagd. Zij hoopt, na haar studie in Rotterdam, verder te gaan studeren als opera-operette zangeres ergens in Europa.  

Weer een geweldig resultaat, mede ook doordat de school “de Wiekslag” in Bleiswijk 1562 poppen verkocht 462 meer dan in 2021. Met het 50/50 systeem, waarbij de helft van de opbrengst voor de school is, doen de leerlingen ook iets voor hun schoolmaatjes in Letland.           

Ook via het koor “Hosanna” in Vaassen, de zwemvereniging “de Kempvis” in Spijkenisse en het ZWO project van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk werden speculaaspoppen verkocht en naast de opbrengst van die poppen kregen we ook nog een fantastische gift van € 1000.- van de ZWO die werd besteed aan het project van de Anglicaanse Kerk. De 1e poppen voor 2023 zijn alweer besteld.

HULP AAN OUDERENCENTRA IN LETLAND:

Dit jaar, na ons bezoek met Kerst 2021, was onze focus op het ouderencentrum in Zilupe. Wij waren geschrokken van de omstandigheden daar en besloten, als de voortgang van het 1e project, vernieuwen van toiletten en badruimte goed zou verlopen, wij haast zouden maken met het verder opknappen van dit centrum. Gevestigd in de barak van een verlaten ziekenhuis, waren de omstandigheden van wonen slecht. Het 1e project was door de directrice snel gerealiseerd en dus werd besloten door te pakken. Inmiddels zijn alle ramen in het huis vervangen door kunststof kozijnen en dubbelglas, is buiten een dug-out geplaatst en is opdracht gegeven om de plafonds te vernieuwen. Gelijk worden de lampen, die aan draden aan het plafond hingen, vervangen door ledlampen. Voor dit project is een bedrag van € 11676.- besteed. Een klein bedrag gelet op wat is vernieuwd en wat dit in Nederland zou kosten. Resultaat een veilig, comfortabel en warm onderkomen voor de ouderen en een zitje buiten. Gelet op onze activiteiten is de gemeente Zilupe ook wakker geschud en heeft ook een aantal verbouwingen nu op zich genomen. Dit alles is mogelijk door steun van onze donateurs en soms bijzondere giften. Zo kregen wij onverwachts een bedrag van € 3750.- geschonken dat werd en zal worden besteed aan diverse projecten, waaronder dit project.

 

REIS NAAR LETLAND 2022 en KERSTGIFTEN 2022:

De reis naar Letland van Coby en Joop staat gepland op 11 december met de bedoeling om weer diverse projecten, in het Noorden van Letland, te bezoeken en te ondersteunen. Zo zal dit keer de reis gaan naar Straupe, Stalgene, Salacgriva en Ainazi. Bezoeken aan scholen in deze 4 dorpen om de kerstvieringen daar financieel te ondersteunen. Tevens zullen we de Anglicaanse Kerk bezoeken. Dit jaar zullen we ook de school in Straupe, waar de ons bekende Dana Gaile directeur is geworden, op 13 december bezoeken en haar zal, ivm haar aanstelling, een passend cadeau, een digitaal schoolbord in het natuurkundelokaal worden aangeboden.

Naast het specifieke onderwijs kan hiermee ook twee- talig Lets en Oekraïns worden geprojecteerd iets wat heel de school en de kinderen ten goede komt. Dit project is mogelijk gemaakt door bijzondere giften, van VEBEGO foundation € 500.- en de “Goede Doelenwinkel  de Paardestal”  van € 3500.- In totaal zal een bedrag, namens U en onze Stichting, van € 16.000.-, met Kerst worden weggeschonken.

Verslag van de december reis en de foto’s zullen staan in de nieuwsbrief zomer 2023

 

DAK EN THUISLOZENPROJECT RIGA:

Met steun van donateurs en bijzondere giften van de ZWO Commissie van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk van € 1000.- , een gift van € 500.- van het Katholiek Vrouwengilde in Berkel en Rodenrijs en een gift van € 250.- van de diaconie van de Hervormd Kerk te Vaassen, konden we het project van de Anglicaanse Kerk in Riga, maaltijdverzorging voor 120 dak en thuislozen blijven steunen. Juist nu, in de winter, staat deze kleine kerkgemeenschap voor de moeilijke taak om, op het plein voor de kerk, de warme maaltijden uit te                    delen. Tevens hebben zijn in enkele kleinere steden de opvang van Oekraïnse vluchtelingen opgepakt. Een enorme klus, die mede door U en onze steun doorgang kan vinden. We maakten een bedrag van € 2500.- over.   

SPECULAASPOPPENACTIE:

Het jaar 2022 was qua bestelling toch boven verwachting. De te verwachten prijzen voor energie deden bedrijven soms besluiten even niet te bestellen. Toch zitten we dit jaar op 10.709 poppen weer boven het aantal van 2021. Nu maar hopen dat de bakkerij de energieproblemen de baas kan.

 

2021

Doordat in 2020 de winkels van een groot modeconcern met voorraden aan kleding bleven zitten kregen wij in 2021 een enorme partij nieuwe kleding aangeboden, colberts, broeken, jasjes, truien.

Wij, maar ook in Letland is men erg blij met de nieuwe dameskleding in de maten XS tot XXL en op

één van de scholen werd zelfs een aparte Dutch Fashion Day georganiseerd, zelfs de hond mocht even

mee naar de school die op dat moment gesloten was door de corona maatregelen. Gevolg van de grote partijen kleding die we kregen was dat ons budget voor verzending van de pakketten eind mei al was overschreden. Een oproep aan de Stichting  “de Paardestal-de Groene container ” in Berkel en Rodenrijs resulteerde in een extra gift van € 2500.- voor verzending van de pakketten

Het jaar 2021 was weer een succes jaar. We gingen weer over de magische grens heen en verkochten 10400 poppen, die inmiddels hopelijk allemaal al geconsumeerd zijn. Een geweldige actie ook van de school “de Wiekslag” in Bleiswijk die ruim 1100 poppen verkocht en dit jaar deed ook de K. Norelschool uit Epe weer mee die haast 600 poppen verkocht. Met het 50/50 systeem, waarbij de helft van de opbrengst voor de school is, doen de leerlingen ook iets voor hun schoolmaatjes in Letland.

Ook via het ZWO project van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk werden speculaaspoppen verkocht en naast de opbrengst van die poppen kregen we ook nog een fantastische gift van € 1500.- die werd besteed aan het project van de Anglicaanse Kerk. Met steun van donateurs en bijzondere giften van “de Paardestal / de Groene Container” van € 2500.- en een kerstgift van de ZWO

Commissie van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk van € 1500.- konden we het project van de Anglicaanse Kerk in Riga, maaltijdverzorging voor 120 dak en thuislozen blijven steunen. Juist nu in de winter en coronatijd staat deze kleine kerkgemeenschap voor de moeilijke taak om, op het plein voor de kerk, de warme maaltijden uit te delen. Een enorme klus, die mede door U en onze steun doorgang kan vinden. Door de lock-down, die tot 11 januari 2022 duurt, kunnen er geen evenementen worden georganiseerd om geld voor deze actie in Letland te genereren. Daarbij komt dat de echtgenoot van de coördinerende ouderling van de kerk, plotseling op 14 oktober j.l. overleed

en zij op dit moment niet de energie heeft om zich vol op deze taak te richten. Gelukkig is er een tijdelijke vervanger voor deze klus gevonden en kan het project, met de winter op komst, gelukkig gewoon doorgaan. De afgelopen maanden werden er regelmatig dozen met kleding en schoenen naar de kerk verstuurd die eveneens op zaterdag worden uitgedeeld. Met kerst zullen er kerstbroden van de Deka Epe worden verstuurd en nog een kerstgift, vanuit de speculaaspoppenactie, naar de kerk worden overgemaakt.

Van de ZWO commissie van de  “Open Hofkerk” uit Bleiswijk kregen we in december een gift van € 1000.- die werd besteed aan het project van de Anglicaanse kerk in Riga betreffende de verzorging van maaltijden voor de  120 dak en thuislozen. Doordat de jaarlijkse kerstbazaar van de Internationale Vrouwenclub in Riga geen doorgang kon vinden was er geen opbrengst en dus ook geen donatie voor de kerk. De bijdrage vanuit Bleiswijk kwam dus  als geroepen.

De kerk in Riga is een landelijke kerkgemeenschap die ook haar wekelijkse diensten digitaal uitzend. Toen we bericht stuurden dat een bedrag van € 2500.-, namens “de Paardestal” met Pasen zou worden overgemaakt voor de daklozen kregen we de vraag of ze van dit bedrag ook de Kerkelijke computer mochten vervangen omdat deze was gecrasht. Wij vonden dat dit niet de opzet van de Paasgift was en hebben toen besloten    € 500.- extra over te maken voor de aanschaf  van een nieuwe computer. Inmiddels kunnen de wekelijkse kerkdienst weer worden uitgezonden. Veel  extra dozen met kleding en schoenen  werden de afgelopen maanden naar de kerk gestuurd en daar verstrekt.

Door ons werden dit jaar met GLS al 78 dozen van ruim 32 kg (2496 kg)  voor een bedrag van € 2725.- verstuurd naar diverse projecten, waaronder ook ingeleverde verbandmiddelen incontinentiematerialen, door een apotheek aangeboden, die we o.a. ook stuurden naar de artsenpraktijk van Ilona Balode in Salacgriva. Ilona was hiervoor directrice van het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi. Ook kregen we veel medische materialen en rollators.

 

Begin juni 2020 werden we door de Stichting "Onder de Toren""de Paardestal"te Berkel en Rodenrijs verrast met een gift van € 5000.- De gift is grotendeels bestemd voor ons nieuwe project van de zorg voor 120 dak- en thuis- lozen in de stad Riga. De zorg voor deze groep mensen geschiedt door de Anglicaanse Kerk in Riga, een klein kerkgemeenschap die zorgt voor deze Letten die op straat leven. Elke zaterdag krijgt deze groep een warme maaltijd en fruit aangeboden in de kelder van de kerk. Door corona moeten de maaltijden nu echter buiten worden uitgedeeld en moet, om het later weer in de kelder te kunnen uitvoeren, het ventilatiesysteem worden gerepareerd. Er totaal, met Pasen en in juni, werd een bedrag van € 3500.- overgemaakt. Voor het 90 jarig jubileum van de lagere school in Straupe werd een bedrag van € 2000.- overgemaakt. Het feest zou op 17 juli a.s. zijn maar is uitgesteld ivm corona. Daarnaast was in deze gift ook € 650.- bestemd voor het transport van hulpgoederen. De bedragen voor de kerk en de school werden door onze Stichting aangevuld. Geweldig hoe de Paardestal ons jaar in jaar uit steunt met onze projecten in Letland.


Onze reis naar Letland was van 18 tot 23 december. Diverse projecten werden door ons financieel ondersteund om de kerstvieringen mogelijk te maken.

Ook werd er een nieuw project opgestart: ondersteuning van het dak en thuislozen project van de Anglicaanse kerk in Riga. Hier worden 120 mensen elke zaterdag opgevangen en voorzien van warme soep en met de kerst en pasen van een warme maaltijd. Ook wordt kleding uitgedeeld. Wij hebben besloten deze kleine kerkgemeenschap te gaan steunen en gaven direct een bedrag van € 1500.- om zaken voor de keuken te kopen en iets extra's te doen met kerst. totaal werd een bedrag van ruim € 11000.- wegegschonken.

Bij thuiskomst kregen wij een bedrag van € 1000.- van de diaconie van de "Goede Herderkerk" in Epe. Deze gift zal aan onze nieuwe project worden besteed. Inmiddels is 60 kilo kleding en schoenen voor dit project opgestuurd naar Riga.


Net voor kerst verzonden we 19 dozen met kleding naar diverse scholen en ouderencentra in Letland. De kinderen waren blij met de gebreide kleding, shawls, wanten en truien.


Net voor onze reis naar Letland, op 18 december 2019 kregen we van de Stichting "Onder de Toren" uit B&R een extra kerstgift van € 1200.- voor ons werk tijdens onze reis. Geweldig hoe het bestuur en de vrijwilligers onze willen helpen iets van LICHT te brengen in een soms sombere en donkere wereld.

Daarnaast kregen we vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk vanuit het ZWO project een bedrag van € 1000.- voor de hulpverlening in Letland.

Beiede giften een geweldige opsteker zo net voor onze reis. Fantastisch.

Bijzondere donatie van Stichting "Onder de Toren- de Paardestal"


In 2019 10800 speculaaspoppen verkocht, waarmee diverse projecten werden ondersteund, kerstfeestvieringen voor kinderen en ouderen werden bekostigd en een bedrag beschikbaar kwam voor het project van daklozen in Riga. Deze actie werd mede een succes door de medewerrking van de school "de Wiekslag"in Bleiswijk, de Norelschool in Epe, de zwemverenging in Spijkenisse en de bestellingen van de vele bedrijven en particulieren in Nederland.


Eind november 2019 kregen we een bijzondere donatie van genoemde Stichting in Berkel en Rodenrijs van 3800 euro voor de school in Straupe om leermiddelen aan te schaffen zoals i-pads en computers.

Daarnaast een gift van 1000 euro om met de kinderen in Straupe het kerstfeest te vieren. Het totale bedrag aangevuld tot 5500 zal op 18 december a.s. in Letland, tijdens ons bezoek, worden overgedragen. Vrijwilligers Paardestal, hartelijk dank, geweldig deze actie en jullie bijdrage voor deze school in Straupe


Half augustus 2019 kregen we van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer een gift van

€ 1500. voor de lagere school in Straupe. Dit bedrag werd door ons aangevuld tot € 2500.- Diverse goederen zijn inmiddels aangeschaft.


Op 10 mei 2019 werden we door de Stichting "Onder de Toren" -de Paardestal in Berkel en Rodenrijs met een gift van € 4000.- voor de renovatie van het ouderencentrum Malta in Rezekne, oost Letland. Dit is een nieuw project van onze Stichting en tijdens onze reis van 23 mei a.s. zullen we dit ouderencentrum bezoeken en de plannen maken voor de renovatie.


Tijdens dit transport zullen we een verlengde Mercede rolstoelbus overhandigen aan de directrice van het ouderencentrum SAC in Ludza. Tevens zullen we projecten bezoeken in Ainazi, Straupe, Stalgene en Ludza.


Op zondag 5 mei hielden wij in de Grote Kerk in Epe ons 5 mei bevrijdingsconcert. Ruim 225 bezoekers genoten van de 1e tot de laatste minuut van dezang, het trompetspel enhet orgelspel van onze medewerkenden:Melissa Venema trompet, Henk v.d. Maten piano Valerija Satibaldijeva viool -sopraan en de a capelle zang van de heren van het koor "Double Four". Dagen werd er in Epe nog nagepraat over dit bijzondere concert.


Tijdens ons bezoek in december 2018 bezochten we weeer onze diverse projecten om hen te ondersteunen bij de kerstvieringen. Bijzonder was het bezoek aan de school in Straupe waar we in de Evangelisch Lutherse Kerk een concert voor 2 personen kregen met kerstmuziek op het orgel, gitaar en met een predikanten echtpaar dat voor ons zong. Daarna traden 200 kinderen van de school voor ons op met zang en dans. Bij de kerstboom werden door ons 200 kerstkadootjes uitgereikt.


Begin juli 2018 kregen we een gift van "de Pelgrimshoeve"te Zoetermeer van € 1500.- bestemd voor de kleuter en lagere school in Straupe. Van dit geld zullen tablets en computers worden aangeschaft, zodat de achterstand van desze plattelandschool niet te groot wordt in vergelijk met scholen in Valmiera, Cesis en Riga. Het bedrag werd door onze Stichting aangevuld tot € 2500.-


Met de Stichting "Let's Go"uit Wijhe konden we 4 electrische hooglaag bedden meegeven voor het ouderencentrum in Ludza. De bedden kwamen op vrijdag 6 juli aan en zullen geplaatst worden in de kamers die door 26 jongeren uit Wijhe deze weken worden opgeknapt. Een trailer vol met materialen ging mee en de jongeren volgden per bus. Met de bedden werd een bedrag van € 2100.- aan dit centrum geschonken.


EEN FANTASTISCHE GIFT VAN "DE PAARDESTAL" € 3000.-

Tijdens een lezing voor de vrijwilligers van "de Paardestal" ontving de voorzitter een cheque van € 3000.-

In het jubileumjaar 2018, 25 jaar hulpverlening in Letland willen we voor het ouderenzorgcentrum in Ludza een rolstoelbus aanschaffen. Het bedrag van "de Paardestal" is een mooi begin voor dit speciale project juileum 2018. Vrijwilligers Paardestal, hartelijk dank voor jullie inzet.

Ook kregen we veel babykleding dat inmiddels in 4 dozen van 30 kilo naar Letland is verzonden.


Nadat de rommelmarkt van "de Goede Herderkerk"in Epe was afgelopen kregen wij alle niet verkochte knuffels en het speelgoed. Zaterdag gekregen, dinsdag erna gingen er 4 grote dozen met totaal 120 kilo speeelgoed naar Letland. Twee scholen, in Straupe en Stalgene kregen het speelgoed toegestuurd en men was erg blij met het speelgoed dat op die manier een goede bestemming kreeg. Wat hier niet verkocht werd wordt in Letland met veel plezier gebruikt. Foto's volgen nog.


Tijdens ons bezoek aan Letland bleek dat in het ziekenhuis in Ainazi er diverse bedden niet meer bruikbaar waren. Wij hebben, naast onze kerstgift van € 1050.- ook een bedrag van € 1000.- voor de vervanging van enkele patienten bedden,


Bij BVA werd voor een klein bedrag weer een hoop nieuwe kleding, wintersportsokken, thermokleding en schoenen gekocht. Deze kleding vond haar weg naar scholen in Straupe, Stalgene en Ludza. De babykleding die wij kregen van "de Paardestal" in Berkel en Rodnerijs werd naar een geboortekliniek in Riga verstuurd.


Ook in Epe weet men nu van de akties voor Letland. De Zusterkring van "de Goede Herderkerk" in Epe heeft 2 jaar lang diverse kledingstukken gebreid. Na een geslaagde verkoping bleven er nog vele kinder-shawls-mutsen, truien en sokken over die bij onze Stichting werden afgeleverd en direct werden gestuurd naar de dorpen Stalgene en Straupe, zodat de kinderen daar, warm, de winter in kunnen gaan.

Zusterkring Epe bedankt voor het vele werk dat jullie hebben verricht.FANTASTISCHE EXTRA GIFT VAN PAARDESTAL BERKEL en RODENRIJS

Op 27 november werden we verrast met een fantastische gift van € 3000.-  voor ons werk in    Letland, geweldig dit extra steuntje in de rug net voordat we weer voor onze "kerstreis"naar Letland vertrekken om daar kerstvieringen van kinderen en ouderen mogelijk te maken. Bestuur en vrijwilligers van Stichting "Onder de Toren - Paardestal " hartelijk dank.


Van de zusterclub van de Hervormde Kerk in Epe kregen we een aantal zakken met gebreide kleding, sjaals en mutsen die wij verzonden naar de school in Straupe en de school in Stalgene.

Inmiddels is de kleding daar al aangekomen en wordt verdeeld onder de kinderen. Een mooi kerstcadeautje. De kinderen vinden het fantastisch en ze zitten er deze winter dan ook weer warm bij. Hartelijk dank dames van de zusterclub Epe.


Van de stichting de Paardestal in Berkel en Rodenrijs kregen we op 22 oktober een gift van € 1860.-   voor een aantal projecten voor de school in Straupe. Daarnaast kregen we een bedrag van € 2140.- totaal dus € 4000.- te besteden aan doelen naar keuze. Het zaal o.a. worden besteed aan het ouderencentrum in Ludza.

Fantastisch deze giften en voor ons een enorme steun in de rug. Vrijwilligers bedankt.


Van de Chr. korfbalvereniging Fiks in Oegstgeest kregen we i.v.m. sponsorwissel 180 kilo trainingspakken. Deze worden verzonden naar de school in Straupe zodat de 200 leerlingen bij het sporten in  de zelfde sportoutfit kunnen lopen.


 Op 27 september 2017 kreeg voorzitter Joop Fuijkkink, in de Letse ambassade in de Haag, uit handen van de van   de Minister president van Letland, Maris Kucinskis, een oorkonde overhandigd waarin waardering werd  uitgesproken over de jarenlange inzet en het uitvoeren van diverse projecten door de Stichting Hulp Letland.


In oktober werden er diverse dozen met kleding verzonden naar de school in Straupe en het bejaardentehuis in Ludza, waaronder hoogwaardige gehoorapparatuur. 


9 persoonsbus naar bejaardentehuis Ludza. 

Begin mei 2017 zal de 9 persoonsbus, welke is geschonken door 3B bus Lansingerland, worden gebracht naar de gemeente Ludza. De bus zal daar worden ingezet voor het vervoer van ouderen.


Reis december 2016 naar Letland.


de reis naar Letland is weer voltooid, van 10 tot 16 december bezochten Joop en Coby diverse projecten in Riga, Stalgene, Jelgava en Straupe, om te ondersteunen voor de kerstdagen. Een verslag hierover is te vinden in de nieuwsbrief van het voorjaar 2017

Actie voor stel in Kuldiga.

Via de voorzitter van het Moeder Godskoor in Roosendaal, verbonden aan kerk , waarvan Gunita Kronberga  al vele jaren dirigente is het bericht gekregen dat van een jong stel, de broer van Gunita en haar verloofde, het huis is afgebrand.

Zoals het voorlopige onderzoek uitwijst in de brand aangestoken, mogelijk door de vorige eigenaar, die het Jonge stel de woning niet gunde.

Na 3 jaar van noeste arbeid en al hun spaargeld, was de woning haast af en kon het stel werken aan een toekomstig gezinnetje.

Helaas, alles is weg, kleding, schoenen, materiaal en de droom van een eigen huisje.

Wat rest zijn de kosten van het opruimen van de ruïne.

Een spontane actie in Roosendaal en Zeeland om dit stel te helpen.

Vanuit onze Stichting werd een bedrag van € 1000.- overgemaakt om de 1e nood te ledigen.

Van de Stichting Paardestal in Berkel en Rodenrijs kregen we op 12 oktober een fantastische gift van een 9 persoonsbus voor Letland. Tevens, als complete verrassing, werd ook een cheque overhandig met een bedrag van € 2000.- Een fantastisch gebaar van de vrijwilligers van deze Stichting in Berkel waar we uiteraard erg blij mee zijn. Op korte termijn gaan we bekijken waar deze bus in Letland het best op haar plaats is.

Eind juli en begin augustus werd er ruim 150 kilo sportkleding, winterkleding, thermohemden en schoenen (allemaal nieuw) verstuurd naar de school in Straupe en kan met de feestelijke opening van het schoolseizoen op 1 september a.s. worden uitgedeeld aan de ruim 200 leerlingen.


Voor de Pasen maakten we weer € 2400.- over naar diverse projecten in Letland. Zo kunnen kinderen in Straupe, Ainazi en Ludza weer een mooi Pasen vieren. Daarnaast is er weer gezorgd voor een Paasmaaltijd voor de bejaarden in het ouderencentrum in Ludza.Voor de Pasen maakten we weer € 2400.- over naar diverse projecten in Letland. Zo kunnen kinderen in Straupe, Ainazi en Ludza weer een mooi Pasen vieren. Daarnaast is er weer gezorgd voor een Paasmaaltijd voor de bejaarden in het ouderencentrum in Ludza.Bij BVA werd begin juni een partij sportkleding gekocht voor minder dan 10% van de waarde. Deze kleding zal worden verstuurd naar diverse projecten o.a. naar het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi.


Eind mei werden we verrast met een gift van € 1500.- van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Dit bedrag zal worden besteed voor een project van het psychistrische kinderziekenhuis in Ainazi.  Doordat het aantal patiëntjes haast 2x zo groot is dan het aantal waarvoor het ziekenhuis bedoeld is er een onevenredige druk ontstaan op het gebouw, het materiaal en b.v. het speelgoed. Er is behoefte aan extra meubilair, extra reparaties aan de diverse kamers en men wil sportkelding aanschaffen om de kinderen buiten te laten spelen zodat de druk binnen wat afneemt.  Het bedrag van € 1500.- zal voor deze doelen worden overgemaakt naar Ilona Balode.


2016 bezochten de politieweduwe Inara Truhanova en  haar dochter Olya voor 4 dagen Nederland. In september 1994 werd de man van Inara en de vader van Olya doodgeschoten op de markt in Riga. De politieman stierf samen met een collega en direct na de begrafenis waren wij bij haar thuis om haar ondersteuning  te bieden.

In het Letland van toen was er geen uitkering en of pensioen voor de achtergebleven familieleden. Inara en Olya bleven onverzorgd achter. Door o.a. in spanningen van onze Stichting, de Algemene Christelijke Politiebond, de lokale pers en tv en de Kon. Marechaussee vereniging konden we in 1999 bewerkstellingen dat politie en brandweerweduwen en hun kinderen en éénmalige uitkering kregen en een pensioen.


Wij nodigen onze Letten uit, maar verwachten wel dat ze de reis zelf betalen. Het onderkomen, de excursies en het eten wordt door de bestuursleden zelf betaald. Bij het afscheid geven we onze bezoekers meestal een vergoeding voor de reiskosten, zodat ze weer kunnen sparen voor een volgende reis naar Nederland.


Van een bevriend bedrijf in het midden van Nederland kregen we een grote partij kinderkleding, kinderschoenen en werkkleding en schoenen gratis aangeboden. Daarnaast konden we kinderkleding kopen met 80% korting.

Deze kleding werd verdeeld over diverse projecten in Letland. Totaal stuurden we, net voor Pasen, 350 kg op naar Letland.


Tevens werden slippers en pantoffels aangeschaft voor de 35 ouderen van het bejaardentehuis in Ludza.

Net voor Pasen kwam dit aan in Letland. Tevens zorgden we voor een bijzondere traktatie voor de ouderen en schaften we in Letland handdoeken en zeep voor hen aan.


Tijdens ons bezoek in december 2015 waren we geschrokken van de omstandigheden waaronder deze 35 ouderen in het bejaardentehuis in Ludza moesten leven. Met de kerst slechts een metalen kroes met thee en een droge boterham. Mede door sponsoren en de opbrengst van de speculaaspoppen konden we met Pasen er voor hen een feest van maken.


Pasen 2016:

Met Pasen werd voor een bedrag van totaal € 2600.- overgemaakt naar diverse projecten in Letland t.w., het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi, het kindertehuis Abelite en het bejaardentehuis in Ludza en de school in Straupe. In de tuin van het ziekenhuis in Ainazi wordt jaarlijks, als dank voor de ondersteuning, in bloemen, Holland uitgebeeld.

Ook de gezinnen van Alksne, Satibaldievs, Sephnocok kregen een Paasbijdrage.


Op 8 februari 2016 werden er naar de school in Straupe weer 2 dozen van ieder 30 kg, sportkleding en sporttassen van TOGB en nieuwe winterjassen verzonden.


In het kader van de dienst voor de eenheid en de Week van Gebed heeft de Raad van Kerken gekozen voor LETLAND.

De kerkelijke gemeenten van Joure hebben informatie bij ons ingewonnen en hebben toegezegd de collecte tijdens deze week te willen besteden aan projecten van onze Stichting.

'Het woord is aan jou' is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen door heel Nederland organiseren bijeenkomsten met de teksten die vanuit Letland zijn gemaakt.


Collecte

Aan het bureau van de Raad van Kerken wordt vaak gevraagd of er een collectedoel is dat te maken heeft met het land dat de dienst heeft voorbereid. In dit geval is dat Letland. Vanuit de collecte in Workum kregen we een bijdrage van € 200.- en van die uit Oosterwolde van  € 155.-  De bedragen zullen worden besteed voor het psy. kinderziekenhuis in Ainazi.


LEGAAT

In oktober 2015 kregen we via een notaris in Zevenhuizen een legaat toegewezen van

€ 5000.- van een donateur in Bleiswijk die in het voorjaar 2015 overleden was. Naast het verdriet van het overlijden is er de blijdschap dat deze donateur, bij leven, ons bedacht heeft in haar testament. Een stap die zij gemaakt heeft in overtuiging dat onze Stichting, na haar overlijden dit geld op een goede en juiste zou besteden. Deze donateur ondersteunde in de vele jaren dat zij verbonden was aan onze Stichting, het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi, de familie Alksne en de school in Straupe, Het bedrag van dit legaat, zal over deze 3 doelen worden verdeeld.Begin september 2015 werden we weer verrast met een donatie/gift van de Stichting "Onder de Toren / Paardenstal vanuit Berkel en Rodenrijs van € 2000.--Dit keer ook weer ter ondersteuning van een scholenproject.


De gift kwam binnen net op het moment dat we bericht kregen van de school in Straupe dat tijdens de schoolvakantie in augustus de bliksem vlakbij de school was ingeslagen, waardoor schade ontstond aan het dak van de school en alle computers en randapparatuur werd vernield. Met de school gaan we kijken wat wij kunnen betekenen voor vervanging, voorzover de verzekering niet alle schade dekt.


Op 18 juli, tijdens het Pargauja festival werd het leerpad van de school in Straupe officieel geopend.Een groots feest in de tuin van het kasteel / school, waarbij tevens een concert werd gegeven door Valery Satibaldievs, welk concert werd gesponsord vanuit de opbrengst van de collecte van het 5 mei concert in Berkel en Rodenrijs.

Met veel menskracht van onderwijzend personeel en de kinderen van de school en de steun van de Stichting "Onder de Toren"kwam dit project tot stand en in de tuin is een groot "leerpad" voor kinderen en volwassenen ontstaan, waarvoor inmiddels internationale belangstelling is.


Eind juni werden we weer verrast met een donatie/gift van de Stichting "Onder de Toren / Paardenstal vanuit Berkel en Rodenrijs van € 2000.--

Deze gift kwam op een goed moment, omdat de school in Straupe een verzoek had gedaan om ondersteuning van een bijzonder project.

Voor de 1e keer in 40 jaar, mocht, na het winnen van voorrondes, de school weer meedoen aan het dancefestival voor kinderen in de hoofdstad Riga. Een week durend evenement waar gedanst zou worden in traditionele Letse danskleding.


Echter niet alle kinderen, vooral de kleintjes, bezaten de specifieke danskleding en schoenen en tevens wilde men school T shirts om de in de grote menigte de kinderen te kunnen herkennen.Met de gift van de Paardestal kon direct deze doelen worden ondersteund en bezorgden we veel kinderen van de school een fantastische week in  Riga.


OPBRENGST SPONSORLOOP SCHOOL  "de KRIEKENHOF" Oud-Beijerland


Woensdag 3 juni j.l. was het dan zo ver, het bedrag van de sponsorloop van de school zou aan onze Stichting overhandigd worden. Tot het laatste moment was voor ons het bedrag ook onbekend.Geweldig was het wat de 140 leerlingen, van klein en groot bij elkaar gelopen hadden, € 1979.80, totaal, geweldig. De helft van de opbrengst is voor het opknappen van het schoolplein van de school. Het bedrag van € 989.90 gaat naar de school in Straupe en zal gebruikt worden voor de inrichting van een leslokaal voor de Letse taal en een speciale onderzoekshoek in het natuurkunde lokaal.


Geweldig dat dit mogelijk is en dat omdat kinderen in Nederland voor andere kinderen in de wereld willen zorgen en daar ook "hard" voor willen lopen. KLASSE.


Schitterend Bevrijdingsconcert                               


De 15-jarige Valerija Satibaldijeva ontving tot haar grote verrassing uit handen van Joop Fuijkkink namens de Stichting Hulp Letland een splinternieuwe viool. Foto’s: John Hofman.

Schitterend Bevrijdingsconcert  Publicatie Heraut - foto en tekst John Hofman.


Berkel en Rodenrijs – 5 mei 2015, een dag met fikse regenbuien, veel wind én zon, maar vooral genieten en vieren van onze vrijheid, werd ’s avonds afgesloten met een prachtig Bevrijdingsconcert in de Bron. En dat, dankzij de Stichting Hulp Letland, een aantal sponsors en donateurs. Koor- en samenzang, optreden van solisten uit Letland en schitterend orgel- en pianospel zorgden voor een onvergetelijke avond.


John Hofman


We mochten deze dag 70 jaar bevrijding vieren. Voor de inwoners van Letland kwam de echte bevrijding, na 50 jaar onderdrukking, pas op 4 mei 1991. De gezamenlijke koren, Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers uit Rotterdam en het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs beten het spits indrukwekkend af met het toepasselijke lied voor deze avond: Ere zij God in de hoge, waarna beide volksliederen staande werden gezongen, de vlaggen van Nederland en Letland aan de zijkanten van het kerkorgel gedrapeerd.


Voorzitter van de stichting, Joop Fuijkkink, heette een volle kerkzaal welkom en beloofde een fantastisch concert. Dat werd het ook. Allereerst kon hij een van de solisten, de inmiddels 15- jarige Valerija Satibaldijeva tot haar grote verrassing, namens de Stichting, een oude maar perfecte viool overhandigen.(1830-1850) De dankbaarheid was van haar gezicht af te lezen en uiteraard werd de viool direct ‘uitgeprobeerd’ deze avond. Ze klonk goed, mede dankzij het talent van deze zeer jong muzikante/zangeres, die al eerder bij een concert in Berkel te horen was. Ze beschikt over een zeer zuivere en krachtige stem die volledig tot zijn recht kwam bij liederen als ‘You raise me up’, dat ze samen met de andere solist, Dainis Skutelis, zong of het altijd aansprekende ‘Mama’. Ze zong ook enkele populaire nummers met muziekband, zoals ‘Cry me a River’. Tenor Dainis, inmiddels ook weer enkele jaren ouder, mag met recht ‘een gouden talent’, de erkenning die hij al in 2008 verkreeg, worden genoemd. Vooral het Sanctus, samen met The Credo Singers, maakte indruk op het publiek. Indruk maakten ook de dirigenten/pianisten Arjan Breukhoven en Bert Kruis die soms twee koren (zo’n 250 ‘man’, red.) tegelijk moesten dirigeren, maar we willen toch even de jonge organist/pianist Mark Brandwijk apart in het zonnetje zetten. Nog maar 20 jaar jong, speelt hij de sterren van de hemel en begeleidde Valerija op een manier of hij dit al jaren doet en het vierhandig, soms razendsnelle spel met Arjan Breukhoven in ‘The entertainer’ werd beloond met een daverend applaus. Sommige liederen waren, zo bleek, zowel met beide koren als met de solisten, kort voor het concert even met elkaar door genomen en ’s avonds stond alles als een huis!


V

Afgelopen week kochten we 270 ijsmutsen voor kinderen bij KARWEI in Berkel en Rodenrijs. Van de uitverkoopprijs van € 1.- per stuk werd nog 35% afgedaan en kregen we nog 20 ijsmutsen en wanten gratis. In september zullen  deze winterattributen worden verzonden naar diverse doelen in Letland.


Op 10 december 2014 vertrokken Joop en Coby weer voor 7 dagen naar Letland om daar het geld van de speculaaspoppen over te dragen aan diverse projecten. Zo konden diverse scholen, het kindertehuis Abelite en het psy. kinderziekenhuis in Ainazi met de kinderen weer kerstfeest vieren met een Hollands randje en lichtje.

Ook werden weer diverse gezinnen, invaliden en weduwen financieel ondersteund. In totaal werd een bedrag van 12700.- weggeschonken in Letland met de kerst.


Deze week( 4 december 2014)  zullen er weer 2 dozen gebreide kleding en poppen worden gestuurd naar het kindertehuis Abelite in Istalsna en het psy. kinderziekenhuis is Ainazi. In Berkel was men weer hard aan het breien geslagen en deze kleding komt goed uit net voor de winter. Tevens gaat er een doos van 30 kg naar Riga met babykleding.


Het eind resultaat van de SPECULAASPOPPENACTIE 2014 is 9654 speculaaspoppen. Fantastisch weer.De laatste dagen moesten we veel mensen teleurstellen omdat de poppen uitverkocht waren en er toch nog late bestellingen binnenkwamen - Een opsteker voor 2015.

Met de opbrengst zullen o.a. de kerstvieringen in het kindertehuis Abelite, de scholen in Straupe, Stalgene en Ainazi en het kindertehuis Abelite in Istalsna worden bekostigd. Tevens zal hulp worden geleverd aan diverse gezinnen.


De dames van de koffieploeg van donderdag in kerkgebouw de Ark in Berkel en Rodenrijs zijn aan het breien geweest en het resultaat mag er wezen.2 dozen met ruim 25 kg gebreide kinderkleertjes, shawls, truien en poppen werden naar het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi opgestuurd. De kinderen zijn er erg gelukkig mee volgens directrice Ilona Balode. De lokale pers  bestede er aandacht aan:


Op 4 september 2014 werd, via een bevriende relatie, 230 kg nieuwe kinder zomer en winterkleding verstuurd naar het kindertehuis Abelite in Ludza, het kinderziekenhuis in Ainazi en de school in Straupe. Ook enkele gezinnen krijgen nieuwe winterkleding.

Afgelopen week kregen we 2 bijzondere mededelingen:


1e: Stichting "de Paardestal" in Berkel en Rodenrijs sponsorde ons met  € 2193.- voor 2 doelen tw. een leerpad in het park bij de school in Straupe en voor de 4 dochters van het gezin Alksne in Straupe het schoolgeld en de maaltijden voor het schoolseizoen 2014-2015.

2e: Van een bevriende relatie kregen we voor ruim € 8000.- aan nieuwe kleding voor kinderen voor een gemiddelde van 15% van de verkoopwaarde. Het bedrijf wil verder niet genoemd worden maar wij waarderen het zeer. De kleding zal worden verstuurd naar het kindertehuis Abelite in Istalsna en de school in Straupe.


Op 23 augustus 1989, dus nu 25 jaar geleden stonden 2 miljoen mensen, hand in hand,  600 km tussen de hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, Tallinn, Riga en Vilnius, om geweldloos hun vrijheid af te dwingen. In 1991 verliet de bezetter Rusland deze vier Baltische Staten.

Hoe lang blijft deze vrijheid behouden !!!!!!!!!!!


De situatie in de Oekraïne geeft ook zorgen in de Baltische Staten. De mensen zijn ongerust. Op You-tube verschenen ook weer foto's van de lange rij mensen in 1991 die tussen Estland en Litouwen stonden om zo, geweldloos, de bevrijding af te dwingen.


Fantastisch:

Het zal maar op je pad komen!!!!. Tijdens ons winkelen in Putten  kwamen we voorbij en in de kindermodezaak La Chicana in Putten (Gld)

Na in de uitverkoop diverse kinderkleding te hebben gekocht tegen 80% korting - raakte de eigenaresse geïnteresseerd in onze beweegredenen van de aankoop van verschillende maten kinderkleding. Na ons verhaal en na overleg met de mede eigenaresse werd besloten dat we de hele tafel met kinderkleding mee mochten nemen voor Letland. Het zal wel zo hebben moeten zijn dat we op dat moment in Putten waren. Auto vol met zakken broeken, truien, leggings etc.

Met deze gift kunnen we veel kinderen o.a. in Straupe maar ook van het kindertehuis Abelite in Ludza blij maken met nieuwe kleding. Net even iets anders als reeds gedragen kleding.  Directie LA CHICANE PUTTEN, hartelijk dank voor jullie fantastische gift  met een grote winkelwaarde.


Gift van de PAARDESTAL Berkel € 3000.-


De 2e handswinkel "de Paardestal" bestaat 30 jaar en dat wilde men niet zomaar voorbij laten gaan. Het bestuur en de vrijwilligers besloten 5 organisaties in Berkel en Rodenrijs een gift te overhandigen van ieder € 3000.-

Een fantastische opsteker voor alle goede doelen.