Home


     Laatste update  18 juni 2020

   Stichting Hulp Letland                       

   ANBI  instelling 

   RSIN nummer:    8054.68.614                   

 

   voorzitter J.D.C. Fuijkkink     

   Warande 2     

   8162KA Epe     

   Tel. +31 6-29072842 


bankrekening:


NL44INGB0006719776


  info@stichting-hulp-letland.nl

                                                                                                                                                       

                                                                             


                1993 -2018

    BEVRIJDINGSCONCERT DINSDAG 5 mei 2020          GECANCELD i.v.m. CORONA VIRUS  

                          CONCERT VERPLAATST NAAR 5 mei 2021 "Grote Kerk" Epe

            

                            Aanvang 19.00 uur, kerk open 18.30 Hoofdstraatzijde. 


Medewerkenden:        Trompettiste Melissa Venema
                                         Sopraan-viool Valerija Satibaldijeva
                                         Muzikale begeleiding op piano en Meereorgel, Henk v.d. Maten
                                         Het dubbelmannenkwartet “Double Four” uit Hattem

                            Nadere info via info@stichting-hulp-letland.nl

Doel van de  Stichting Hulp Letland:           


De Stichting heeft tot doel het bevorderen van contact tussen mensen en het verlenen van hulp bij de opbouw van           het maatschappelijk leven in Oost-Europa in het algemeen en in Letland in het bijzonder, mede gebaseerd op een    christelijke levensovertuiging, alsmede het verrichten van alles wat daartoe in de ruimste zin nuttig of bevorderlijk kan zijn.


                                                             De Stichting heeft geen winstoogmerk


Letland kreeg in 1991 haar vrijheid terug, dit na een bezetting door Rusland vanaf 1943. Daarvoor was het land bezet geweest door Duitsland. Na de bevrijding in 1991 werd het land vernield door de bezetter achter gelaten en stond de ontwikkeling van Letland op een zeer laag peil. Diverse overheidsinstanties en particulieren vroegen om humanitaire hulp.


Vanuit een particulier initiatief werd in 1993 gestart met hulpverlening op diverse gebieden, waarbij vooral hulp werd verleend aan politie en brandweerweduwen, invaliden en kinderen geplaatst in weeshuizen en een psychiatrisch kinderziekenhuis.

Inmiddels is de hulp uitgebreid naar overheidsinstanties, zoals brandweer, politie, ziekenhuizen, scholen en zorgcentra.


Het bestuur heeft er voor gekozen om geen Stichtingskosten te vergoeden. Dit houdt in dat bestuursleden zelf o.a. de porto, kopieer en telefoonkosten betalen.


Tijdens onze transporten worden geen kosten vergoed aan bestuursleden, chauffeurs en begeleiders. Ieder betaald zijn boot en vliegkosten en verzorging tijdens de reis zelf.

                     Elke geschonken euro wordt daadwerkelijk aan de hulpverlening besteed.

 

Dagelijks bestuur Stichting:
Joop Fuijkkink                    voorzitter                ambtenaar-pensioenFrans Schouffoer              penningmeester     ondernemer in RotterdamSjaan van der Hoek-van den Ende                    secretaris             Er is geen beloningssysteem voor bestuur en of vrijwilligers.


Er vinden in het geheel geen beloningen of salarisbetalingen plaats.Bestuurlijke uitgaven worden door de leden van het bestuur zelf gedragen.


Tijdens transporten naar Letland worden door bestuur en de vrijwilligers de kosten


zelf betaald en of gesponsord.


CONTACT: info@stichting-hulp-letland.nl


tel: 06-29072842


tel: 0031-6-29072842