Home

Doel van de Stichting Hulp Letland:

 

De Stichting heeft tot doel het bevorderen van contact tussen mensen en het verlenen van hulp bij de opbouw van het maatschappelijk leven in Oost-Europa in het algemeen en in Letland in het bijzonder, mede gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, alsmede het verrichten van alles wat daartoe in de ruimste zin nuttig of bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk

 

Letland kreeg in 1991 haar vrijheid terug, dit na een bezetting door Rusland vanaf 1943. Daarvoor was het land bezet geweest door Duitsland. Na de bevrijding in 1991 werd het land vernield door de bezetter achter gelaten en stond de ontwikkeling van Letland op een zeer laag peil. Diverse overheidsinstanties en particulieren vroegen om humanitaire hulp.

 

Vanuit een particulier initiatief werd in 1993 gestart met hulpverlening op diverse gebieden, waarbij vooral hulp werd verleend aan politie en brandweerweduwen, invaliden en kinderen geplaatst in weeshuizen en een psychiatrisch kinderziekenhuis.

Inmiddels is de hulp uitgebreid naar overheidsinstanties, zoals brandweer, politie, ziekenhuizen, scholen en zorgcentra.

 

Het bestuur heeft er voor gekozen om geen Stichtingskosten te vergoeden. Dit houdt in dat bestuursleden zelf o.a. de porto, kopieer en telefoonkosten betalen.

 

Tijdens onze transporten worden geen kosten vergoed aan bestuursleden, chauffeurs en begeleiders. Ieder betaald zijn boot en vliegkosten en verzorging tijdens de reis zelf.

 

 

 

 

Elke geschonken euro wordt daadwerkelijk aan de hulpverlening besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hulp Letland

 

Laatste update 7 januari 2019

Stichting Hulp Letland

ANBI instelling

RSIN nummer: 8054.68.614

voorzitter J.D.C. Fuijkkink

Warande 2

8162KA Epe

Tel. +31 6-29072842

 

bankrekening:

 

NL44INGB0006719776

 

info@stichting-hulp-letland.nl

KLIK OP "LAATSTE UPDATE"

om het laatste nieuws te lezen.

 

1993 -2018

Laatste update 7 januari 2019

Dagelijks bestuur Stichting:

 

 

 

Joop Fuijkkink voorzitter ambtenaar-pensioen

 

 

Frans Schouffoer penningmeester ondernemer in Rotterdam

 

 

Sjaan van der Hoek-van den Ende secretaris

 

 

Er is geen beloningssysteem voor bestuur en of vrijwilligers.

 

Er vinden in het geheel geen beloningen of salarisbetalingen plaats.

 

 

Bestuurlijke uitgaven worden door de leden van het bestuur zelf gedragen.

 

Tijdens transporten naar Letland worden door bestuur en de vrijwilligers de kosten

 

zelf betaald en of gesponsord.

 

CONTACT: info@stichting-hulp-letland.nl

 

tel: 06-29072842

 

tel: 0031-6-29072842

CONTACT US

Warande 2

8162KA Epe

info@stichting-hulp-Letland.nl

Tel: +31-6 29 07 28 42